Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

UWAGA RODZICE!

 

Przypominamy, że zgodnie z zawartym Porozumieniem są Państwo zobowiązani do terminowego uiszczania opłat za przedszkole, tj. do 15 dnia danego miesiąca. Ponadto w związku z zakończeniem roku kalendarzowego i koniecznością rozliczenia budżetu placówki, wpływy za pobyt i żywienie dzieci  w przedszkolu za miesiąc grudzień powinny być na koncie placówki  w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia b.r.!

W przypadku niezaksięgowania opłat za przedszkole w ww. terminie, będziemy zobligowani podjąć natychmiastowe działania w tej sprawie, gdyż od 1 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana banku dla wszystkich placówek oświatowych w Poznaniu.