Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

SZANOWNI PAŃSTWO!

 
Informujemy, że weszła w życie Uchwała nr XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania zmieniająca zasady dotyczące określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola. Od 01.11.2015 r. Miasto Poznań będzie zapewniać bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wyłącznie przez 5 godzin dziennie, tj.od godz. 8.00 do godz. 13.00.

W związku z powyższym będzie pobierana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.00 do 8.00 oraz od godz. 13.00 do 16.30 w wysokości 0,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę. (Ulgi w opłatach pozostają bez zmian).

Wiąże się to z koniecznością podpisania przez rodziców nowych aneksów do porozumień, które będą obowiązywały od 01.11.2015 r. do 30.06.2016 r. W związku z tym nauczycielki  w oddziałach będą zbierały   od Państwa deklaracje dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu od 01.11.2015, które uwzględnimy w aneksach.