Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
Szanowni Państwo – rodzice dzieci kontynuujących edukację w Przedszkolu nr 42 w Poznaniu kolejnym roku szkolnym, tj. 2016/2017
 
W związku z koniecznością podpisania porozumień na kolejny rok szkolny 2016/2017, prosimy o pobranie formularza u pań nauczycielek w oddziałach celem podania aktualnych danych oraz deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu od września b.r. Dokładnie wypełniony formularz prosimyzwrócić do piątku 4 marca b.r.

Jednocześnie informujemy, że porozumienie dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu musi być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów dziecka mających wobec niego prawa rodzicielskie (nawet jeżeli razem nie wychowują dziecka). W związku z tym prosimy o podanie danych obojga rodziców/opiekunów prawnych!
 
Z uwagi na konieczność podpisania ww. porozumień w terminiedo 11 marca b.r., prosimy o dokładne i terminowe przekazanie niezbędnych danych.