Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

Rodzice!

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia, tj. we wtorek będą
zbierane składki na Radę Rodziców.

Przypominamy, że grupa, która uzyska największe przychodzy ze składek
wygrywa 100 zł przeznaczone na potzreby grupy :)