Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
UWAGA RODZICE, KTÓRZY ZAPISALI DZIECKO NA DYŻUR LETNI
 
Informujemy, że potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola 42 będzie uiszczenie przez rodziców opłaty za wyżywienie oraz podpisanie porozumienia przedszkolnego w terminie do 27 czerwca 2017 r.
Brak spełnienia powyższych formalności we wskazanym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego (przy czym termin płatności oznacza dzień wpływu na konto placówki!).
(Opłata za pobyt będzie pobierana w miesiącu sierpniu br.).
 
Osoby, które zapisały dzieci na miesiąc lipiec do Przedszkola 103, prosimy, by  skontaktowały się z tamtejszą placówką, celem ustalenia i uregulowania formalności na miesiąc lipiec.
Kontakt: Przedszkole 103 „Pan Kleks” ul. Wierzbięcice 64, tel. 61-83314 25.