Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

Uprzejmie informuję, że w związku z uzyskaniem zgody
od organu prowadzącego,tj. Wydziału Oświaty w Poznaniu,
na zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 42, proszę Rodziców,
którzy zadeklarowali możliwość opieki nad dziećmi
o nieprzyprowadzanie ich do przedszkola w dniach 10-12 kwietnia br.
Jednocześnie o zmianach i dalszej organizacji pracy przedszkola
będziemy informować na bieżąco.

Dyrektor Przedszkola nr 42 „Kwiaty Polskie”
Ilona Żurawska.