Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

  UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
NA DYŻUR WAKACYJNY!


Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest podpisanie przez oboje rodziców w terminie do 11 czerwca b.r.potwierdzenia woli w placówce,
do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Listę dzieci zakwalifikowanych na lipiec należy sprawdzić w siedzibie przedszkola, do którego zostało zapisane dziecko i w przypadku zakwalifikowania
– tam podpisać potwierdzenie woli.