Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

UWAGA RODZICE!
W związku ze zmianami zasad w odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu od stycznia b.r., informujemy, że zmianie uległy numery kont – każde dziecko ma przypisane nowe indywidualnenumery rachunków bankowych za pobyt i żywienie.

Informacje zawierające indywidualne numery kont wraz
z wysokościami opłat za pobyt i żywienie dzieci
za styczeń – są wydawane przez nauczycielki w poszczególnych grupach.

Prosimy dokonywać wpłat zgodnie z otrzymaną informacją – we właściwych wysokościach i na właściwe numery kont przypisane konkretnemu dziecku(nie należy łączyć ze sobą wpłat za pobyt i żywienie –
są one osobno rozliczane – na odrębnych kontach).

Szanowni Rodzice,

informujemy, że dnia 19.02.br. od godz. 9.00 odbędzie się Balik Karnawałowy organizowany przez Centrum Serwisowo Fotograficzne CSF.
Prosimy o przygotowanie dzieciom strojów (wg uznania). 
Sesja fotograficzna odbędzie się o godz. 9.00.
Zdjęcia będzie można nabyć w przedszkolu.

 

 

* bardzo prosimy o przebranie dzieci w stroje karnawałowe tuż po przyjściu do przedszkola
* po Baliku dzieci przebierają się w codzienne stroje - prosimy o pozostawienie ich w szatni

UWAGA RODZICE!
ZMIANY W ZASADACH ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE
 

W związku z zapisem art. 52 pkt 15 ustawy z dnia 27.10.2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych, od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana zasad i terminów naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu. Będą one uiszczane „z dołu” – po zakończeniu danego miesiąca za faktyczną obecność dziecka  w przedszkolu
– w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.


Zatem płatność za styczeń będzie naliczona dopiero po zakończeniu
tego miesiąca i pobierana do 10 lutego b.r.!

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że dn. 17.12.br. dziecie wezmą udział w spotkaniu z Gwiazdorem, natomiast 18.12.br. odbędzie się wewnątrzprzedszkolny Obiad Wigilijny. Dzieci ze wszystkich grup razem ze nauczycielkami, innymi pracownikami przedszkola oraz zaproszonymi gośćmi zasiądą do stołu.

Bardzo prosimy o przygotowanie odświętnego stroju dla dzieci oraz o odbieranie dzieci od godziny 14.00 (także tych, które zapisane są na pobyt skrócony).

Szanowni Państwo!
Informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu
Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości RP (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117)

dzień 12 listopada b.r. jest dniem wolnym od pracy,
w związku z czym przedszkole w tym dniu będzie nieczynne
.