Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
Rodzice!
W najbliższą środę (23.03.br.) wszystkie przedszkolaki i ich panie zjedzą uroczyste Śniadanko Wielkanocne w grupach. W związku z tym prosimy o przygotowanie dzieciom odświętnego stroju.
Również we środę odwiedzi nas Zajączek! :)

Uwaga!

Informujemy, że spotkanie w ramach akcji "Bezpieczne i Zdrowe Dziecko" zaplanowane
na 2 marca na godz. 16.00 z przyczyn niezależnych od nas nie odbędzie się w tym terminie.

Jest ono przełożone na kolejną środę, tj. 9 marca 2016r. godz. 16.00!

Szanowni Państwo – rodzice dzieci kontynuujących edukację w Przedszkolu nr 42 w Poznaniu kolejnym roku szkolnym, tj. 2016/2017
 
W związku z koniecznością podpisania porozumień na kolejny rok szkolny 2016/2017, prosimy o pobranie formularza u pań nauczycielek w oddziałach celem podania aktualnych danych oraz deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu od września b.r. Dokładnie wypełniony formularz prosimyzwrócić do piątku 4 marca b.r.

Jednocześnie informujemy, że porozumienie dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu musi być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów dziecka mających wobec niego prawa rodzicielskie (nawet jeżeli razem nie wychowują dziecka). W związku z tym prosimy o podanie danych obojga rodziców/opiekunów prawnych!
 
Z uwagi na konieczność podpisania ww. porozumień w terminiedo 11 marca b.r., prosimy o dokładne i terminowe przekazanie niezbędnych danych.
Grupa Powoje!
Dnia 25.02.2016 r. odbędzie się zebranie dla rodziców (bez udziału dzieci). Godzina 17:00. Obecność obowiązkowa.
Drodzy Rodzice!
Uruchamiamy na naszej stronie zakładkę "Rodzice", gdzie znajdziecie komunikaty redagowane od Rady Rodziców. Zachęcamy do zajrzenia!