Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
METODA PROJEKTU BADAWCZEGO

Metoda projektu to metoda nauczania dzięki której uczniowie mają możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy w temacie który je interesuje, zgłębiania go i odzwierciedlania zdobytych wiadomości poprzez zabawę, prace plastyczne i techniczne, rozmowy z rówieśnikami. Poprzez obserwacje, eksperymenty, badania, wyprawy terenowe, spotkania ze specjalistami dzieci szukają odpowiedzi na interesujące je zagadnienia. W projekcie to uczniowie wyznaczają kierunki zgłębiania tematu dzięki czemu ich uwaga na danym zagadnieniu jest skupiona dłużej, a dzieci chętniej, samodzielnie podejmują aktywność edukacyjną. Metoda projektu to nie tylko metoda nastawiona na uczenie się treści programowych w nowy sposób, ale przede wszystkim metoda uczenia się jak się uczyć, jak i gdzie szukać informacji, metoda rozwijająca kompetencje społeczne i metoda dzięki której edukacja dziecka staje się procesem w którym jest ono aktywne, zaangażowane, twórcze i samodzielne w zdobywaniu wiedzy.
 

Według założeń stwórców tej metody każdy projekt realizowany z dziećmi powinien składać się z trzech faz:
 
1. W pierwszej uczniowie gromadzą wstępne informacje, „buszują” po temacie, najczęściej w tej fazie tworzy się w sali kącik projektowy w którym gromadzi się literaturę, eksponaty, plansze i inne przedmioty związane z tematem projektu, do których dzieci mają nieograniczony dostęp. Kluczowym momentem tego etapu jest spisanie tzw. siatki pojęciowej czyli wiadomości jakie dzieci na ten moment posiadają w danym temacie i czego jeszcze chciałyby się dowiedzieć. Jest to punkt wyjściowy do rozpoczęcia drugiej fazy projektu.
2. Po ustaleniu co najbardziej interesuje dzieci rozpoczyna się aktywność poszukiwania i zdobywania nowych informacji. W tej fazie organizuje się wyprawy terenowe, spotkania ze specjalistami, przeprowadza eksperymenty, konstruuje z rożnych materiałów plastyczno-technicznych. Ważne jest, aby to dzieci były inicjatorami tych aktywności. Rola nauczyciela polega na stworzeniu warunków do pobudzenia aktywności uczniów, np. nauczyciel nie proponuje wycieczki, lecz pyta gdzie dzieci chciałyby pójść, by znaleźć odpowiedź na interesujące je pytania i jeżeli to możliwe organizuje taką wyprawę. W tej fazie projektu uczniowie zdobywają nowe informację, przetwarzają je w zabawach i rozmowach przez co zostają lepiej zapamiętane. Ostatni etap projektu to moment na podsumowanie wszystkich aktywności podjętych w projekcie, sprawdzenie ile nauczyły się dzieci i zaprezentowanie tej wiedzy wybranym i zaproszonym przez nich gościom.
3. Faza trzecia pozwala na uporządkowanie zdobytych informacji i przedstawienie wyników projektu w formie prezentacji, występu teatralnego, wystawy, książeczek itp. W trzecim etapie dzieci doświadczają radości i dumy z wykonanej pracy dzięki czemu budują poczucie własnej wartości.