Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
METODA PEDAGOGIKI ZABAWY (KLANZA)

Metoda ta powstała na bazie doświadczeń austriackich pedagogów i ich tzw. Spielpedagogik,która to powstała w latach 90. XX wieku i została przeniesiona na grunt polski. Metoda ta opiera się na rozumieniu terminu "zabawa", pojmowanego jako czynność dającą przyjemność, wyzwalającą kreatywność, zaspokajającą różne potrzeby, pozwalającą na poznanie nowych wartości, zdobycie wiedzy a także na budowanie odrębnego, fikcyjnego świata. Poza tym metoda ta zakłada, że każdy człowiek jest w stanie rozwijać się przez całe swoje życie. Stąd wynika sposób prowadzenia zajęć- pedagog powinien  dążyć do takiego tworzenia sytuacji edukacyjnych, w których każdy uczestnik może wziąć udział w zadaniach nastawionych na sukces, budujących poczucie własnej wartości i wiary we włąsne możliwości.
Pedagogika zabawy to aktywności pozwalające na:
- integrowanie grupy,
- usuwanie strachu, poczucia lęku,
- zaktywowanie wszystkich zmysłów,
- wyzwolenie twórczości poprzez dramę, tańce i pląsy, różne formy plastyczne,
- działanie pozbawione rywalizacji i walki o zwycięstwo.
Prowadzenie zajęć tą metodą wiąże się z grami dydaktycznymi, dyskujami, a także zabawami kształtującymi samoocenę i hierarchię wartości.
Znakiem rozpoznawczym KLANZY jest słynna, wielokolorowa chusta animacyjna.