Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
EDUKACJA PRZEZ RUCH

System kształcenia i terapii Edukacja przez ruch jest  to zbiór technik i metod pracy opartych na naturalnym i rytmicznym ruchu człowieka.
W systemie tym zintegrowany ruch całego ciała i określone procedury ruchu, wykonywane zazwyczaj przy muzyce, mają wywołać aktywność poznawczą dzieci.
Edukacja przez ruch to system holistyczny, który stymuluje rozwój dziecka we wszystkich obszarach – nie tylko poznawczym ale i emocjonalnym, społecznym, fizycznym.
System Edukacja przez ruch reprezentowany jest między innymi przez ćwiczenia :
-         rytmiczne ćwiczenia grafomotoryczne (wpływające na stabilizację lateralną, równoważenie lateralne , synchronizację pracy mózgu)
-         ćwiczenia grafomotoryczne z rytmem i muzyką w tle
-         ćwiczenia manipulacyjne
-         ćwiczenia rytmicznej manipulacji przedmiotami
-         ćwiczenia spontanicznego ruchu całego ciała
-         ćwiczenia rytmicznego ruchu całego ciała