Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
ELEMENTY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO VERONIKI SHERBORNE

 

Metoda ,,Ruchu Rozwijającego" W.Sherborne, wspiera i stymuluje rozwój dziecka.Uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii i siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród dzieci wiele radości i śmiechu. Podstawowym założeniem tej metody jest rozwijanie: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego; świadomości przestrzeni i działania w niej; dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązania z nimi bliskiego kontaktu. Ćwiczenia te mają szczególne znaczenie dla rozwoju wszystkich dzieci a szczególnie z zaburzeniami w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej.

Bardzo ważnym walorem tej metody jest to,iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb: psychicznych, społecznych i poznawczych. Ćwiczenia wykonywane tą metodą są bardzo proste a ich ilość jest nieograniczona, zależy od fantazji i pomy- słowości ćwiczących. Ponadto Ruch Rozwijający pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów poprzez eliminowanie czynników stresujących typu: nakaz, przymus, strach, obawa.