Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ LABANA

Nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Podstawą metody jest ruch naturalny.
Zgodnie z jej założeniami ćwiczenia gimnastyczna prowadzone z dziećmi maja formę tak zwanych zadań otwartych, to znaczy ruch dzieci wykonywany jest zgodnie z ich pomysłami, inwencją, doświadczeniami i fantazją.
Przy tej metodzie niezwykle ważne są wszechstronność i stopniowanie trudności - to dziecko decyduje, czy jest w stanie zrobić dane ćwiczenie, a także naprzemienny wysiłek i rozluźnienie ciała.
Nauczycielka wyjaśnia dzieciom bez pokazu, co maja robić, natomiast dzieci wykonują zadania na swój sposób. Prowadzone w ten sposób ćwiczenia pozostawiają swobodę, dają możliwości decydowania o sposobie wykonywania ruchu oraz podkreślają indywidualizm.
Elementami towarzyszącymi wykonywaniu ćwiczeń są przybory gimnastyczne,  słowo, rytm i muzyka.
Stosowanie metody ruchu rozwijającego uczy dzieci:
  • - wyczucia świadomości własnego ciała,
  • - wyczucia świadomości ciężaru ciała,
  • - opanowania przestrzeni,
  • - rozwijania płynności ruchów,
  • - współdziałania z partnerem i grupą.