Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
ELEMENTY DZECIĘCEJ MATEMATYKI EDYTY GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ

Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole. Program edukacji matematycznej E. Gruszczyk - Kolczyńskiej składa się z 12 kręgów tematycznych, które nalezy realizować w niżej podanej kolejności, uwzględniając stopniowanie trudności i prawidlowości rozwoju dziecka:
- orientacja przestrzenna,
- rytmy,
- kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania,
- wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
- klasyfikacja, 
- układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
- zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia,
- mierzenie płynów,
- intuicje geometryczne,
- konstruowanie gier przez dzieci,
- zapisywanie czynności matematycznych znakami (<,>,=.+).
Wyżej wymienione kręgi tematyczne należy realizować w podanej kolejności, ponieważ uwzględnia ona stopniowanie trudności, ale także prawidłowości rozwoju dziecka. Taki zakres kształcenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.