Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

RELIGIA

W zajęciach tych uczestniczą dzieci ze wszystkich grup wiekowych, których rodzice wyrazili pisemne życzenie (do naszego przedszkola uczęszczają w większości dzieci wyznania rzymsko-katolickiego). Prowadzenie zajęć religii reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Dotyczy ono wszystkich grup wiekowych. W naszej placówce zajęcia religii odbywają się we wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w salach poszczególnych oddziałów. W grupie dzieci 3 i 4 latków trwają one 30 minut, a w grupie dzieci 5-letnich 60 minut. Tematy zajęć wpisywane są w dzienniki danego oddziału.